کانفیگ تنظیمات عمومی Whmcs تب other

قسمت اول ( Admin Client Display Format ) :

در این قسمت شما می توانید تعیین کنید نمایش کاربران در پنل ادمین به چه صورت باشد.

  • Show first name/last name only : با فعال کردن این گزینه فقط نام و نام خانوادگی نمایش داده می شود.
  • Show company name if set, otherwise first name/last name : با فعال کردن این گزینه نام شرکت اگر تنظیم شده باشد نمایش داده می شود، در غیر این صورت نمایش نام و نام خانوادگی
  • Show full name & company if set : با فعال کردن این گزینه  نام و شرکت نمایش داده می شود.

قسمت دوم ( Client Dropdown Format ) :

وقتی  بازدیدکنندگان سایت شما برای اولین بار وارد سایت شما که WHMCS روی آن نصب گردیده است می شوند ، با صفحه ای که حاوی فهرستی از صفحات مختلف مانند: ناحیه کاربری، ارسال درخواست، مشاهده درخواست ها، ثبت سفارش و … مواجه خواهند شد.

با انتخاب این گزینه از این صفحه چشم پوشی و کاربران به صورت مستقیم به ناحیه کاربری جهت ورود هدایت خواهند شد.

قسمت سوم ( Allow Client Registration ) :

با انتخاب این گزینه، امکان ثبت نام برای کاربران فراهم خواهد شد حتی اگر بدون سرویسی سفارش نداده باشند.

قسمت چهارم ( Optional Client Profile Fields ) :

با تیک زدن هر  مورد در این قسمت ، در هنگام ثبت نام کاربر می تواند به صورت اختیاری آن را پر یا آن را خالی رها کند.

قسمت پنجم ( Locked Client Profile Fields ) :

با تیک زدن هر  مورد در این قسمت ، کاربر در پنل کاربر خود قادر به ویرایش آن قسمت نیست و برای ویرایش آن باید با شما تماس بگیرند.

قسمت ششم ( Client Details Change Notify ) :

با فعال کردن این قسمت ، زمانی که کاربر اطلاعات خود را در پنل کاربری تغییر دهد برای وی یک ایمیل ارسال خواهد شد .

قسمت هفتم ( Marketing Opt-out ) :

در صورتی که این گزینه را فعال کنید ، خبرنامه در سایت شما فعال خواهد شد و کاربر می تواند با وارد کردن ایمیل خود از اخبار سایت شما مطلع شود.

ادامه کانفیگ تنظیمات Other در whmcs

قسمت هشتم ( Show Cancellation Link ) :

با فعال کردن این گزینه کاربران امکانی را در قسمت جزئیات سرویس تحت عنوان درخواست لغو سرویس را خواهند داشت. با ارسال درخواست لغو سرویس، یک درخواست لغو در قسمت منوی Client، زیر منوی Cancellation Requests ایجاد می گردد و یک ایمیل نیز ارسال می شود. سپس در اجرای کرون این سرویس لغو می گردد. در صورتیکه می خواهید کاربران نتوانند سرویس های خود را لغو نمایند این گزینه را غیر فعال نمایید.

قسمت نهم ( Credit On Downgrade ) :

با فعال کردن این گزینه وقتی سرویسی لغو می شود مبلغی متناسب با زمان باقی مانده استفاده نشده به اعتبار کاربر در ناحیه کاربری اش افزوده خواهد شد.

قسمت دهم ( Monthly Affiliate Reports  ) :

با فعال کردن این گزینه اول هر ماه گزارشی  از وضعیت اکانت هر بازاریاب برای شما ایمیل خواهد شد.

ادامه کانفیگ تنظیمات Other در whmcs

قسمت یازدهم ( Banned Subdomain Prefixes ) :

شما می توانید پیشوند های ساب دامین های غیر مجاز برای استفاده توسط کاربران را فیلتر نمایید.در این صورت امکان ایجاد سفارش با این ساب دامین های تعریف شده در لیست از کاربران گرفته خواهد شد. برای تعرف یک پیشوند ها را با علامت «،» جدا کنید

قسمت دوازدهم ( Display Errors ) :

با فعال کردن این گزینه قابلیت نمایش خطاها با PHP Error Reporting برای شما فعال خواهد شد.

قسمت سیزدهم ( Log Errors ) :

با فعال کردن این گزینه نمایش خطاهای PHP (که هنوز برای استفاده در تولید توصیه می شود)

قسمت چهاردهم ( SQL Debug Mode ) :

ترجیحا غیر فعال باقی بماند مگر اینکه دستور تغییر آن توسط کارکنان پشتیبانی WHMCS انجام شود. با فعال نمودن این گزینه، هرگونه خطای مرتبط با دیتابیس در مسیر Utilities > Logs > Activity Log ثبت خواهد شد.

قسمت پانزدهم ( Hooks Debug Mode ) :

از این گزینه می توانید برای حل مشکلات با action hooks استفاده نمایید. این کار در مسیر Utilities > Logs > Activity Log نیز انجام خواهد شد.

  • توجه : فعال نمودن گزینه آخر منجر به ایجاد تعداد بسیار زیادی اکتیویتی لاگ ثبت شده خواهد شد. بنابر این حتما می بایست غیر فعال باشد مگر در مواقعی که قصد اشکال زدایی دارید و پس از آن نیز می بایست مجدد غیر فعال گردد.

تنظیمات امکانات در whmcs پایان یافت.

 

کانفیگ تنظیمات عمومی Whmcs تب other

  از سربرگ Setup روی گزینه General Settings کلیک نمایید.

پس از باز شدن صفحه General Setting وارد تب Other شوید.

پس از کلیک روی تب Other صفحه ای تنظیمات Other در whmcs

. تنظیمات Other در Whmcs

کانفیگ تنظیمات Other در whmcs

قسمت اول ( Admin Client Display Format ) :

در این قسمت شما می توانید تعیین کنید نمایش کاربران در پنل ادمین به چه صورت باشد.

  • Show first name/last name only : با فعال کردن این گزینه فقط نام و نام خانوادگی نمایش داده می شود.
  • Show company name if set, otherwise first name/last name : با فعال کردن این گزینه نام شرکت اگر تنظیم شده باشد نمایش داده می شود، در غیر این صورت نمایش نام و نام خانوادگی
  • Show full name & company if set : با فعال کردن این گزینه  نام و شرکت نمایش داده می شود.

قسمت دوم ( Client Dropdown Format ) :

وقتی  بازدیدکنندگان سایت شما برای اولین بار وارد سایت شما که WHMCS روی آن نصب گردیده است می شوند ، با صفحه ای که حاوی فهرستی از صفحات مختلف مانند: ناحیه کاربری، ارسال درخواست، مشاهده درخواست ها، ثبت سفارش و … مواجه خواهند شد.

با انتخاب این گزینه از این صفحه چشم پوشی و کاربران به صورت مستقیم به ناحیه کاربری جهت ورود هدایت خواهند شد.

قسمت سوم ( Allow Client Registration ) :

با انتخاب این گزینه، امکان ثبت نام برای کاربران فراهم خواهد شد حتی اگر بدون سرویسی سفارش نداده باشند.

قسمت چهارم ( Optional Client Profile Fields ) :

با تیک زدن هر  مورد در این قسمت ، در هنگام ثبت نام کاربر می تواند به صورت اختیاری آن را پر یا آن را خالی رها کند.

قسمت پنجم ( Locked Client Profile Fields ) :

با تیک زدن هر  مورد در این قسمت ، کاربر در پنل کاربر خود قادر به ویرایش آن قسمت نیست و برای ویرایش آن باید با شما تماس بگیرند.

قسمت ششم ( Client Details Change Notify ) :

با فعال کردن این قسمت ، زمانی که کاربر اطلاعات خود را در پنل کاربری تغییر دهد برای وی یک ایمیل ارسال خواهد شد .

قسمت هفتم ( Marketing Opt-out ) :

در صورتی که این گزینه را فعال کنید ، خبرنامه در سایت شما فعال خواهد شد و کاربر می تواند با وارد کردن ایمیل خود از اخبار سایت شما مطلع شود.

ادامه کانفیگ تنظیمات Other در whmcs

قسمت هشتم ( Show Cancellation Link ) :

با فعال کردن این گزینه کاربران امکانی را در قسمت جزئیات سرویس تحت عنوان درخواست لغو سرویس را خواهند داشت. با ارسال درخواست لغو سرویس، یک درخواست لغو در قسمت منوی Client، زیر منوی Cancellation Requests ایجاد می گردد و یک ایمیل نیز ارسال می شود. سپس در اجرای کرون این سرویس لغو می گردد. در صورتیکه می خواهید کاربران نتوانند سرویس های خود را لغو نمایند این گزینه را غیر فعال نمایید.

قسمت نهم ( Credit On Downgrade ) :

با فعال کردن این گزینه وقتی سرویسی لغو می شود مبلغی متناسب با زمان باقی مانده استفاده نشده به اعتبار کاربر در ناحیه کاربری اش افزوده خواهد شد.

قسمت دهم ( Monthly Affiliate Reports  ) :

با فعال کردن این گزینه اول هر ماه گزارشی  از وضعیت اکانت هر بازاریاب برای شما ایمیل خواهد شد.

ادامه کانفیگ تنظیمات Other در whmcs

قسمت یازدهم ( Banned Subdomain Prefixes ) :

شما می توانید پیشوند های ساب دامین های غیر مجاز برای استفاده توسط کاربران را فیلتر نمایید.در این صورت امکان ایجاد سفارش با این ساب دامین های تعریف شده در لیست از کاربران گرفته خواهد شد. برای تعرف یک پیشوند ها را با علامت «،» جدا کنید

قسمت دوازدهم ( Display Errors ) :

با فعال کردن این گزینه قابلیت نمایش خطاها با PHP Error Reporting برای شما فعال خواهد شد.

قسمت سیزدهم ( Log Errors ) :

با فعال کردن این گزینه نمایش خطاهای PHP (که هنوز برای استفاده در تولید توصیه می شود)

قسمت چهاردهم ( SQL Debug Mode ) :

ترجیحا غیر فعال باقی بماند مگر اینکه دستور تغییر آن توسط کارکنان پشتیبانی WHMCS انجام شود. با فعال نمودن این گزینه، هرگونه خطای مرتبط با دیتابیس در مسیر Utilities > Logs > Activity Log ثبت خواهد شد.

قسمت پانزدهم ( Hooks Debug Mode ) :

از این گزینه می توانید برای حل مشکلات با action hooks استفاده نمایید. این کار در مسیر Utilities > Logs > Activity Log نیز انجام خواهد شد.

  • توجه : فعال نمودن گزینه آخر منجر به ایجاد تعداد بسیار زیادی اکتیویتی لاگ ثبت شده خواهد شد. بنابر این حتما می بایست غیر فعال باشد مگر در مواقعی که قصد اشکال زدایی دارید و پس از آن نیز می بایست مجدد غیر فعال گردد.

تنظیمات امکانات در whmcs پایان یافت.

 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *