عنوان : UML چیست ؟

رویکرد فوق ( مراحل پنج گانه برنامه نویسی ) ، روشی مفید بمنظور طراحی یک برنامه است . در این راستا برخی از طراحان برنامه های کامپیوتری ترجیح می دهند که از یک روش دقیق تر و موشکافانه تر استفاده نمایند .

 UML(Unified Modeling Languageمبتنی بر چنین رویکردی است .

UML ،زبانی استاندارد بمنظور مشخص نمودن ، پیش بینی ، ایجاد و مستند سازی تولیدات نرم افزاری است . UML ، مجموعه ای از بهترین امکانات مهندسی را بمنظور استفاده در مدل سازی سیستم های بزرگ و پیچیده ارائه که کارآئی آنان به اثبات رسیده است . UML یک متدولوژی رسمی برای پیاده سازی نرم افزار است .

روند شکل گیری UML
برنامه نویسی شی گراء (
OOP ) ، از اوایل  سال ۱۹۶۰ مطرح  گردید . برنامه نویسی شی گراء با اینکه  بعنوان یک ایده جدید مطرح شده بود ولی بسرعت زبان های مدل سازی شی گراء برای پوشش ایده فوق ، مطرح و پیاده سازی گردیدند. در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا اواخر ۱۹۸۰ چندین زبان مدل سازی شی گراء پیاده سازی گردید . تعداد زبان ها ی مدل سازی شی گراء در سال ۱۹۹۵ به بیش از پنجاه نمونه رسیده بود .
از افراد فعال و پیشرو در این زمینه می توان به 
Jim Rumbaugh ( شرکت جنرال الکتریک )، Grady Booch  ( شرکت Rational software  )  و  Ivar Jacobson  ( شرکت  Objectory )  اشاره نمود. هر یک از افراد فوق ، تلاش گسترده ای  را در جهت مدل سازی زبان برنامه نویسی انجام داده بودند . در سال ۱۹۹۴ ، Rumbaugh شرکت جنرال الکتریک را ترک و به Booch در شرکت Rational Software ملحق گردید. یک سال بعد ، شرکت Rational Software ، شرکت Objectory را خریداری و افراد یاد شده همکاری  خود را با یکدیگر و در یک شرکت مشترک آغاز نمودند. ماحصل همکاری فوق ، ارائه  اولین نسخه UML 0.9 توسط شرکت Rational software  در سال ۱۹۹۶ بود .
در سالیان بعد ،
OMG)Object Management Group) ،  تلاش های گسترده ای را بمنظور ارتقاء و  بهسازی UML آغاز نمود. در اواسط سال ۲۰۰۱ ، اعضاء OMG ، کار خود را بمنظور ارتقاء به UML 2.0 آغاز نمودند. در حا ل حاضر ، UML شامل مدل سازی ویژوال ، شبیه سازی و امکانات پیاده سازی است . تعداد زیادی از ابزارهای UML طراحی و در اختیار علاقه مندان قرار گرفتند .  Rational Rose 2002  از شرکت Rational Software  ، نرم افزار Describe Enterprise از شرکت Embarcadero Technologies و Visio 2002  از شرکت مایکروسافت . نمونه هائی از ابزارهای UML می باشند .

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *