SimpleXML چیست؟

  • عناصربوسیله شیء SimpleXMLElement به یک سری خصوصیات تنها تبدیل می شوند، زمانی که در یک سطح، بیش از یک عنصر وجود دارد، از آرایه ها استفاده می شود.
  • خصوصیات: خصوصیات عناصر در یک آرایه انجمنی(PHP Arrays) قابل دسترسی است، نام خصوصیت ایندکس آرایه است.
  • اطلاعات عنصر: متن اطلاعات عنصر به یک رشته تبدیل می شود، اگر یک عنصر بیش از یک متن داشت، آنها را به ترتیبی که پیدا کرده می چیند.

برای موارد پایه ای شبیه زیر، استفاده از SimpleXML بسیار ساده و سریع است:

  • خواندن یک فایل XML
  • استخراج اطلاعات از یک رشته XMLی
  • ویرایش متن یا مشخصه های یک عنصر

Description: https://beyamooz.com/images/lamp.pngنکته: زمانی که با یک فایل XML پیشرفته شبیه namespaceها سروکار دارید بهتر است که از تجزه کننده های Expat یا DOM استفاده کنید.

نصب SimpleXML

Wiki

توابع تجزیه کننده SimpleXML قسمتی از هسته PHP 5.0 هستند و نیازی به نصب وجود ندارد.

چگونه از SimpleXML استفاه کنیم

Wiki

لطفاً به فایل XML زیر توجه کنید:

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don’t forget me this weekend!</body>
</note>

می خواهیم نام و متن اطلاعات هر عنصر را در خروجی چاپ کنیم.

راه حل؟

۱٫     فایل XML را لود کنید.

۲٫     نام اولین عنصر را بخوانید.

۳٫     یک حلقه روی هر نود(فرزند) ایجاد کنید و برای خواندن اطلاعات هر نود(فرزند) از تابع ()children استفاده کنید.

۴٫     برای هر نود(فرزند) نام عنصر و متن اطلاعات آنرا چاپ کنید.

مثال:

<?php
$xml = simplexml_load_file(“test.xml”);

echo $xml->getName() . “<br />”;

foreach($xml->children() as $child)
  {
  echo $child->getName() . “: ” . $child . “<br />”;
  }
?>

خروجی کد بالا:

note
to: Tove
from: Jani
heading: Reminder
body: Don’t forget me this weekend!

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *