آشنایی با جی ای اس

مختصری از تاریخچه:

سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۹ مرحله نوآوری GIS بود. بدین معنی که مهندسین علوم مختلف اطلاعات خود را به برنامه نویس گفته و برنامه نویس ها شروع به نوشتن نرمافزار کردند. سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ مرحله تجاری شدن آن و سال ۱۹۹۹ به بعدنوبت به بهره برداری از این نرم افزار رسید.
سیستم های اطلاعات جغرافیایی با ارائه خدمات ذیل می توانند مؤثر واقع گردند:
ابزاری مفید برای ذخیره اطلاعات جغرافیایی
ابزاری ارزشمند برای نمایش داده ها
ابزاری جهت بررسی چندین لایه فضایی و داده های جدولی
ابزاری برای تحلیل فضایی

در GIS:

وظیفه اصلی: ذخیره، تحلیل، دسترسی و نمایش اطلاعات فضایی به هر دو شکل جغرافیایی و بانک داده جدولی.ویژگی ها:نقشه های شماتیک را برای نمایش داده های کمی و اطلاعات فضایی فراهم نمودهو بجای دیدگاهی صرفا گرافیکی، اطلاعاتی با نگرش کاربردی ارائه می نماید.سطح دقت:سطح دفت این برنامه از درجه بالایی از دقت نقشه های پیمایشی تا درجهپایینی از آن در نقشه های شماتیک، با توجه به سطج جزییات و داده هایاستفاده شده متغیر است.
قابلیت های GIS بسیار زیاد می باشد اما می توان به مواردی چون جلوگیری از تخریب داده های موجود مثل نقشه های کاغذی، کاهش فضای اشغال شده توسط داده،صرفه جویی در زمان، دقت بالاتر، امکان تلفیق داده های مختلف، امکان به هنگام سازی طلاعات، امکان ذخیره و بازیابی اطلاعات وایجاد بستری مناسب برای نظارت و مدیریت بهینه اشاره نمود
.
این نرم افزار در اکثر علوم کاربردی استفاده می شود . برخی از آنها عبارتند از زمین شناسی، جغرافیا، هواشناسی، کشاورزی، راه و ترابری، نیرو، محیط زیست، خاطرات، بهداشت، نظامی و ….
در GIS به دنبال ۵ سؤال اساسی هستیم:
Location (
مکان یابی پروژه)
Condition (
موقعیت یابی پروژه)
Trend (
روند پروژه)
Pattern (
توزیع جغرافیایی یک پدیده یا الگوی پراکنش)
Modelling (
مدل سازی)

با پاسخ به این سؤال ها میتوان بهترین مکان و موقعیت را برای یک پروژه در نظر گرفت. نرمافزارهای مختلفی در GIS مورد استفاده قرار می گیرند که نمونه هایی از آنهاشامل Elvis، Edrisi، Arc gis، Arc viw و Geomatica می باشد. هر یک از ایننرم افزارهای مذکور فرمت خاصی را تولید می کنند ولی اکثرا یکدیگر را پوششمی دهند

مخفف Geographic Information System به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (
GIS) بستری برای ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و جهت کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند، طراحی شده است.
برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای یک
GIS، در درجه اول نیاز به درک صحیح از سیستم GIS و سپس ساختار اطلاعات در آن میباشد.جهت پیاده سازی یک سیستم GIS ، توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی هر سیستمGIS را تشکیل داده و توانمندیها و پتانسیلهای آن را تعیین میکند، اجتناب ناپذیر است.
سیستم اطلاعات جغرافیایی (
GIS) یک سیستم کامپیوتر مبنا می باشد که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدلهای پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و… اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرارمی گیرد.

وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی : 


یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (
GIS)، اصولاً شش فعالیت اصلی زیر را شامل می‌شود‌:
• ورود اطلاعات
• دستکاری و ویرایش اطلاعات
• مدیریت اطلاعات
• پرسش و پاسخ و تجربه و تحلیل اطلاعات
• نمایش اطلاعات

ورود اطلاعات

قبل از آنکه اطلاعات جغرافیایی بتوانند وارد محیط GIS شده و مورد استفاده قرار گیرند، می بایست این اطلاعات به فرمت و ساختار رقومی قابل قبول سیستم GIS، تعدیل شوند.
منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم
GIS :
• تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای سنجش از دور
• عکسهای هوایی و تکنیکهای فتوگرامتری
• نقشه برداری کلاسیک
• سیستم تعیین موقعیت جهانی (
GPS)
• اسناد، مدارک و نقشه های موجود

دستکاری اطلاعات

استفاده از انواع داده و اطلاعات مورد نیاز یک پروژه خاص GIS ، نیازمند تبدیل و دستکاری آن اطلاعات به منظور قابل استفاده نمودن آنهادر سیستم می باشد

مدیریت اطلاعات

برای پروژه های کوچک GIS، امکان ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در قالب فایلها و اطلاعات ساده وجود دارد. ولیکن هنگامیکه حجم اطلاعات زیاد باشد و همچنین تعداد کاربران سیستم از یک تعداد محدود فراتر می‌رود، بهترین روش برای مدیریت اطلاعات، استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده (Database Management System) می باشد. DBMS به منظور ذخیره سازی، سازماندهی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی در GIS مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستمهای تولید نقشه رقومی (CAD)

سیستمهای CAD عموماً به منظور تولید و سازماندهی اطلاعات مکانی در قالب نقشه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستمها نوعاً از نظر مدیریت پایگاههای اطلاعات جغرافیایی گسترده و حجیم همچنین انجام پردازشها و تجزیه وتحلیل بر روی اطلاعات، ضعیف بوده و درخصوص مدیریت اطلاعاتی توصیفی دارای محدودیتهای می باشند.

سنجش از راه دور (Remote Sensing)

سنجش از دور به عنوان علوم ، هنر وتکنولوژی کسب اطلاعات درخصوص پدیده های مختلف سطح زمین از طریق سنجنده هایی که هیچگونه ارتباط مستقیمی با خود پدیده ندارند، شناخته می شود. سنجنده های ماهواره ای نسبت به ثبت و جمع آوری اطلاعات در قالب تصاویر ماهواره ای اقدام نموده و با استفاده از نرم افزارها و سیستمهای پردازش تصاویر ، امکان استخراج اطلاعات و تولید نقشه های مختلف فراهم می گرددد:
به علت فقدان ابزار مدیریت و پردازش رقومی جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات جغرافیایی، سیستمهای فوق قابل مقایسه با
GIS، نمی باشند.

سیستمهای مدیریت پایگاه داده (DBMS)

سیستمهای مدیریت پایگاه داده، به صورت خاص جهت ذخیره سازی و مدیریت انواع مختلف اطلاعات از جمله اطلاعات جغرافیایی، مورد استفاده قرار می گیرند.
امروزه
DBMS به منظور ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، بهینه سازی و توسعه یافته اند و GIS نیز از این ابزار، برای اهداف ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی استفاده می کند. DBMS اصولاً فاقد ابزار تجزیه و تحلیل و نمایش گرافیکی اطلاعات، که در سیستمهای GIS مرسوم وجود دارد، می باشد.
کاربرد نرم افزار
Arcgis در نقشه برداری

 

 

نرم افزار Arcgis برای تهیه، بررسی، آنالیز و در کل مدیریت نقشه ها و اطلاعات جغرافیایی در غالب پایگاه داده می باشد.

این نرم افزار در زمینه نقشه برداری بیشترین کاربرد را دارد.

برای آشنایی بیشتر با Arcgis و همچنین سایر دوره های آموزشی مرتبط با نقشه برداری می توانید به دپارتمان آموزش نقشه برداری و تاسیسات مراجعه فرمایید.

امکان آنالیز فضایی (Spatial Analytic)، شاخص ترین بخش Arcgis می باشد که به طور کلی اشیا و ارتباطات آنان را در دنیای ما به نمایش می گذارد و برای پیدا کردن مکان مناسب برای تجارت جدید بسیار مناسب است.

برای مثال شرکت x در کجا قرار دارد و کامیون های حمل بار این شرکت در این لحظه هر کدام در چه مختصات جغرافیایی می باشند.

قرار دادن این گونه اطلاعات در نقشه و نشانه گذاری آن به صورتی که برای شما قابل درک باشد، از جمله قابلیت های آنالیز فضایی Arcgis است.

از سایر امکانات پلت فرم Arcgis می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • Mapping and visualization
  • ۳D GIS
  • Real Time GIS
  • Imagery & Remote Sensing
  • Data Collection & Management

معرفی بخش های مختلف Arcgis

نرم افزار Arcgis شامل Arc Reader، نسخه دسکتاپ، Arc آنلاین و Arc Web Mapping API می باشد که نسخه دسکتاپ خود شامل Arc پایه، استاندارد و پیشترفته است.

این نرم افزار برای سیستم های ویندوز، Mac، لینوکس، اندروید و IOS در دسترس است.

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *