کلید های میانبر کاربردی در رویت

در این نرم افزار امکانات زیادی وجود دارد تا کابر با استفاده از آن ها بتواند به طراحی ایده های خود بپردازد , امکاناتی که با استفاده از کلید های میانبر در نرم افزار رویت میتوان سریع تری به آنها دسترسی داشت و با استفاده از این دستورات میانبر در نرم افزار رویت سرعت عمل بیشتری در هنگام کار با این نرم افزار داشت از این رو در ادامه به بررسی موضوع دستور های میانبر در نرم افزار رویت با عنوان مهم ترین کلید های میانبر در رویت می پردازیم .

Viewing

 • ZZ ( ZR ) ( Zoom Region )
 • ZA ( Zoom All to Fit – all open views )
 • ZF ( Zoom to Fit – active view )
 • ZS ( Zoom Sheet Size )
 • ZO ( Zoom out 2x )
 • WT ( Window Tile )
 • XX ( Close Hidden Windows  – custom )

Snapping

 • SM ( midpoint )
 • SE ( endpoint )
 • SI ( intersection )
 • SO ( snaps off )

Visibilty

 • VG ( VV ) ( Visibility / Graphics )
 • VR ( 2017 View Range )
 • HH ( Temp/Hide Hide Element )
 • HI ( Temp / Hide Isolate Element )
 • HR ( Temp / Hide Reset )
 • IC ( Temp / Hide Isolate Category )

Editing

 • CO ( Copy )
 • TR ( Trim – Corner )
 • TS ( Trim – Single Element – custom )
 • SL ( Split Element , with Delete Inner Segment option checked a lot )

Creating Stuff

 • WA ( Wall )
 • DR ( Door )
 • CM ( Place Component )

Annotation

 • DI ( Dimension Aligned )
 • TG ( Tag by Category )

Miscellaneous

 • MD ( Modify )
 • RL ( Reload Latest –  worksets )
 • CTRL + C (copy to clipboard )
 • CTRL + V ( paste )
 • CTRL+ X ( cut to clipboard )

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *