XHTML چیست؟

در اینترنت بسیاری از صفحات، حاوی کدهای ناقص HTML هستند. کد زیر هرچند از قواعد HTML پیروی نمی کند اما در اکثر مرورگرها درست کار می کند.

<html>

<head>

<title>This is bad HTML</title>

<body>

<h1>Bad HTML

<p>This is a paragraph

</body>

امروزه، مرورگرها با تکنولوژی های متفاوتی در بازار موجود است. بعضی از مرورگرها  روی کامپیوترها و بعضی روی موبایل یا دیگر دستگاه های کوچک، اجرا می شوند . دستگاه های کوچکتر، اغلب برای تفسیرنشانه گذاری های ناقص، دچار کمبود منابع یا توان کافی هستند.

XML زبان نشانه گذاری است که اسناد می بایست به طور صحیح نشانه گذاری شده باشند. با ادغام قدرت html و xml، زبان xhtml توسعه یافت. در واقع xhtml همان html است که بر پایه xml طراحی مجدد شد.

تفاوت های مهم با HTML

ساختار اسناد

 • DOCTYPE در xhtml اجباری است.
 • خصوصیت  xmlns در <html> اجباری است.
 • تگ های <title>، <head>، <html> و <body> اجباری هستند.

المان ها

 • المان ها باید به طور صحیح و به صورت تو در تو قرار بگیرند.
 • المان ها باید همیشه بسته شوند.
 • باید با حروف کوچک باشند.
 • اسناد xhtml می بایست یک المان اصلی (ریشه) داشته باشند.

خصوصیات

 • نام خصوصیت می بایست با حروف کوچک باشد.
 • مقادیر خصوصیت می بایست در گیومه (“”) قرار بگیرند.
 • خلاصه سازی خصوصیت ممنوع است.
 • <DOCTYPE!> اجباری است.

مثال زیر یک سند xhtml با حداقل تگ های لازم را نشان می دهد:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”

“http://www.webtml.ir/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.webtml.ir/xhtml”>

<head>

 <title>Title of document</title>

</head>

<body>

 some content

</body>

</html>

المان ها باید به طرز صحیحی به صورت تو در تو قرار بگیرند.

در html ممکن است بعضی المان ها به طرز نادرستی، به صورت تو در تو قرار بگیرند. مانند:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

اما در xhtml می بایست به طرز صحیحی تو در تو قرار بگیرند. مانند:

<b><i>This text is bold and italic</i></b>

المان ها می بایست همیشه بسته شوند.
نادرست:

<p>This is a paragraph

<p>This is another paragraph

درست:

<p>This is a paragraph</p>

<p>This is another paragraph</p>

المان های خالی نیز می بایست بسته شوند.

نادرست:

دستور break:

<br>

دستور horizontal rule:

<hr>

دستور image:

<img src=”happy.gif” alt=”Happy face”>

درست:

دستور break:

<br />

دستور horizontal rule:

<hr />

دستور image:

<img src=”happy.gif” alt=”Happy face” />

 

المان ها می بایست با حروف کوچک باشند:

نادرست:

<BODY>

<P>This is a paragraph</P>

</BODY>

درست:

<body>

<p>This is a paragraph</p>

</body>

 

نام خصوصیت می بایست با حروف کوچک باشد.
نادرست:

<table WIDTH=”100%”>

درست:

<table width=”100%”>

مقادیر خصوصیت ها می بایست در گیومه قرار گیرند:
نادرست:

<table width=100%>

درست:

<table width=”100%”>

خلاصه سازی خصوصیت ها ممنوع است:
نادرست:

<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”car” checked />

<input type=”text” name=”lastname” disabled />

درست:

<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”car” checked=”checked” />

<input type=”text” name=”lastname” disabled=”disabled” />

چگونگی تبدیل HTML به XHTML:

 • به اولین خط هر صفحه یک <DOCTYPE!> مربوط به XHTML اضافه کنید.
 • به المان html هر صفحه، یک خصوصیت xmlns اضافه کنید.
 • تمامی المان ها را به حروف کوچک تبدیل کنید.
 • تمامی المان های تهی را ببندید.
 • نام تمامی خصوصیت ها را به حروف کوچک تبدیل کنید.
 • مقدار تمامی خصوصیت ها را در گیومه قرار دهید.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *