آشنایی با نرم افزار شبیه سازی Arena

در این بخش می‌توانیم داده‌ها را وارد، حذف و ویرایش کنیم. بیشتر پارامترهای شبیه سازی را می‌توانیم در هر دو قسمت ویرایش کرد.

ارنا دارای بخش‌هایی می‌باشد که خیلی مهم هستند و آن نیز ماژول‌ها (Modules) می‌باشند.

ماژول‌ها بلوک‌های اصلی برای ساخت مدل شبیه سازی برای Arena هستن که تو پنجره Project Bar قرار دارند. ماژول‌ها بطور کلی دو دسته هستند:
۱ماژول‌های فلوچارت (Flowchart Modules) :

ماژول‌هایی که شکل گرافیکی مشخصی دارند و می‌توانید آنها رو در مدل جایگذاری (Drag and Drop) کنید. اجزای سیستم را می توانید با استفاده از این ماژول‌ها در مدل وارد کنید. ماژول‌های فلوچارت عناصری پویا هستند که در طول زمان تغییر می‌کنند و بر اساس شکل کلاسیک فلوچارت که توسط Schriber در سال ۹۱۹۱ معرفی شده ایجاد شده‌اند.

۲ماژول‌های داده (Data Modules) :

ماژول‌هایی که شکل مشخصی ندارند و به صورت صفحه گسترده هستند و مشخص کننده برخی خصوصیات مختلف اجزای سیستم مثل نهادها، منابع، صف‌ها و … هستند. در ضمن از آنها برای تعریف و تنظیم یک سری متغیرهای خاص، مشخصه‌های آماری و خیلی از خصوصیت‌های دیگر رفتار سیستم‌ها استفاده می‌شود.

 

در مجموعه فرادرس های شبیه سازی پیشامد های گسسته به کمک نرم افزار Arena پارادایم شبیه سازی پیشامدهای گسسته که یکی از پر کاربرد ترین پارادایمهای شبیه سازی میباشد مد نظر قرار گرفته است و محور آموزش پیاده سازی مدلهای شبیه سازی پیشامد های گسسته توسط نرم افزار Arena می باشد. در این راستا علاوه بر پرداختن به مباحث مربوط به شبیه سازی پیشامدهای گسسته و نرم افزار Arena تلاش شده است تا پیش نیازهای مورد نیاز از جمله تجزیه و تحلیل های آماری و مدل سازی رویداد های احتمالی به قدر نیاز مخاطب پوشش داده شود و در این راه از مثالهای متعددی جهت تسهیل آموزش و کاربردی بودن آن بهره گرفته شده است.

در دهه های اخیر همراه با پیشرفت تکنولوژی مسائل موجود نیز پیچیده تر شده اند و با وجود این دست از پیچیدگیها امروزه در بیشتر مسائل استفاده از روشهای ریاضی به علت نیاز به ساده سازی مساله و محدودیت های محاسباتی کاربردی نمی باشند. در چنین شرایطی استفاده از روشهای شبیه سازی که آمیزه ای از هنر مدل سازی و تکنیکهای محاسباتی است نزد پژوهشگران مقبولیت بیشتری پیدا نموده است که یکی از شناخته شده ترین این تکنیکها، شبیه سازی پیشامد های گسسته می باشد.

هدف از ارائه این آموزش در وحله اول عبارت است از آموزش نحوه توسعه مدل های شبیه سازی پیشامدهای گسسته. سپس آشنایی با نحوه آماده سازی اطلاعات ورودی مدلهای شبیه سازی و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای مدلهای شبیه سازی. همچنین بهینه سازی بر پایه شبیه سازی مورد توجه قرار میگیرد و به ایجاد و استفاده از پویا نمایی به عنوان یکی از ابزارهای اعتبار سنجی مدلهای شبیه سازی پرداخته می شود.

اهمیت این دوره از آنجا نشات میگیرد که با توجه به مقالات منتشر شده در زمینه بهینه سازی، وجود متغیر های احتمالی در اکثر مسائل به چشم می خورد. همچنین تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و مدیریت ریسک جز موضوعات مهمی میباشند که امروزه هم در محافل آکادمیک و هم در صنایع متنوع مورد توجه قرار میگیرند. در چنین شرایطی آشنایی با تکنیک شبیه سازی پیشامدهای گسسته و نرم افزار Arena حکم مجهز بودن به صلاحی قدرتمند در زمینه بهینه سازی سیستمهای احتمالی و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان را دارد.

 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *