معرفی سیستم DBMS یا سیستم مدیریت پایگاه اطلاعات:

وظایف DBMS :چیست؟

از وظایف برجسته و بارز یک DBMS  در یک سیستم پایگاه اطلاعات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود. که به شرح بیشتر هر یک می پردازیم.

۱٫     اداره دکشنری دیتا (Meta Data)

۲٫     اداره ذخیره دیتا

۳٫     ایجاد دیتابیس

۴٫     ایجاد جداول (Tables)

۵٫     ایجاد ساختمان های کمکی

۶٫     خواندن دیتا از یک دیتابیس

۷٫     تغییر آوردن در دیتای یک دیتابیس

۸٫     حفظ و نگهداری ساختمان های داخلی دیتابیس

۹٫     اجراء اوامر

۱۰٫                        کنترول Concurrency

۱۱٫                        امنیت Security

DBMS  مسول جا به جا سازی دیتا در مورد عناصر و ساختمان دیتابیس یعنی (Meta Data) می باشد که به نام دکشنری دیتا نیز یاد می شود.DBMS ،دکشنری دیتا را جهت پیدا نمودن دیتا مورد نظر و Relationship ها در داخل دیتابیس مورد استفاده قرار می دهد.یک برای پیدا نمودن یک Relationship ضرورت به داشتن کود نبوده ،از طریق دکشنری دیتا پیدا می شود. DBMS ساختمان های پیچیده ای را جهت حفظ نمودن دیتا ایجاد می نماید. این ساختمان ها ضرورت توضیح و پروگرام نمودن دیتا را جهت حفظ نمودن ، را مرفوع ساخته است.

توسط DBMS ، یک دیتابیس ایجاد شده وجداول به آن علاوه شده می تواند. همچنان امکان علاوه نمودن ساختارهای کمکی چون Index ها را نیز فراهم می سازد. به طور مثال : اگر در یک دیتابیس یک جدول با ۱۰۰۰ سطر موجود باشد و یکی از ستون های جدول عبارت از “Department-Name” باشد و ستون متذکره دیپارتمنت اعضای لیست شده در جدول را مشخص نماید ، دفعتا ضرورت می شود تا دیتای مشخص شده این جدول نظر به “Department-Name” پیدا شود. چون دیتابیس مورد نظر بسیار بزرگ می باشد،پیدا نمودن دیتای مورد نظر ،فرضا از دیپارتمنت Accounting ، وقت زیاد را در بر خواهد گرفت. بناء ضرورت کی افتد تا یک Index یرای “Department-Name” ایجاد شود و نشان دهد که کدام شخص عضو کدام دیپارتمنت است. ایجاد چنین Index ها مثال خوبی برای ساختمان های کمکی می باشد که توسط DBMS ایجاد و اجراء می گردد.

از جمله وظایف دیگر DBMS ، خواندن و تغییر آوردن در دیتای یک دیتابیس است. وظیفه دیگری DBMS عبارت از حفظ و نگهداری ساختمان های داخلی دیتابیس است. به طور مثال : ضرورت می افتد تا شکل یا فارمت جدول ها و یا دیگر ساختمان های کمکی در داخل یک دیتابیس Update شود، جهت اجراء این کار DBMS به صورت اتوماتیک اجرات نموده و پروسه Update شدن را تکمیل می نماید.بسیاری از DBMS ها امکان اجراء بعضی اوامر را به استفاده کننده می دهد که این اوامر در استفاده از دیتابیس یک امر مهم به شمار می رود.

سه وظیفه لیست شده اخیر DBMS ها بیشتر ارتباط می گیرد به اداره یا Administration دیتابیس . DBMS تصادف یا Concurrency را کنترول می نماید ، به این معنی که کار یک استفاده کننده در عین دیتابیس با کار استفاده کننده دیگر ، تصادف یا تداخل ننماید.

همچنان DBMS وظیفه امنیت (Security) دیتابیس را به عهده دارد.به طور مثال: کارکنان هر بخش تنها اجازه کار در یک قسمت معین دیتابیس را دارا می باشد.و یا استفاده کننده گان تنها بخش های از دیتابیس را می بینند که برای کارهای مربوطه آنان تعیین شده است. در حالیکه مدیران یا دیزاینرهای دیتابیس قادر به دیدن دیگر قسمت های دیگر و تغییر آوردن در آن قسمت ها می باشد.

و در اخر باید اضافه کرد که دیتابیس یک سرمایه مهم و پر ارزش خصوصا برای کمپنی های بزرگ می باشد. پس برای دیزاین و کار با دیتابیس باید از دقت زیاد کار گرفته شود، که تا حد ممکنه دیتا به صورت مکمل در دیتابیس جابجا شود. این کار مستقیما ارتباط می گیرد به رفع مشکلات Hardware و Software سیستم.  که DBMS ها تا حد زیاد مانع بوجود آمدن چنین مشکلات می گردد. و یا مهیا نمودن امکانات وسیع و گرفتن Backup دیتا ، دقت و صحت کار را تضمین نموده است.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *